Informacje o projekcie

  • Klient: Albertina (Wiedeń)
  • Produkt: Przewodnik audio
  • Produkcja treści przez Nubart: Nie
  • Rok oddania do użytku: 2019
  • Status projektu: Aktywny


Przewodnik Nubart - mapa audio Muzeum Albertina w Wiedniu

Karta audioprzewodnika Albertiny

Albertina jest prawdopodobnie najbardziej znanym muzeum w Austrii i posiada jedną z najważniejszych kolekcji graficznych na świecie. Muzeum odwiedza rocznie prawie milion osób, przy czym duża część gości pochodzi z zagranicy. Albertina mieści się w dawnym pałacu arcyksięcia Albrechta w sercu Wiednia, a historyczne sale państwowe są dostępne dla zwiedzających.

Karta audioguide Nubart przekazuje wystawy stałe Albertiny w dziewięciu językach (niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, chińskim i japońskim). Audioprzewodnik jest regularnie aktualizowany o treści dotyczące wystaw czasowych. Funkcja "archiwum" audioguide'a umożliwia dostęp do treści wystaw z przeszłości.

Audioprzewodnik ma budowę modułową i jest oferowany w trybie offline, aby uniknąć problemów z łącznością.