Verklaring gegevensbescherming

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens op onze website. persoonlijke gegevens op onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijke verwijzing naar u, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag. gedrag van de gebruiker.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in ons bedrijf

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Digital Tangible SL
Directeur
Dr. Rosa Sala Rose
Valencia 269 ppal 2a
08009 Barcelona
Spanje
0049 030 216 02 00
info@nubart.eu
https://www.nubart.eu/nl/impressum.html

Verwerking van uw gegevens in het kader van de kernactiviteit van ons bedrijf

Wij verwerken uw aan ons overgedragen persoonsgegevens in het kader van de bestaande contractuele en precontractuele betrekkingen. De omvang, de aard, het doel en de noodzaak van het verwerking hangt in elk geval af van de onderliggende contractuele relatie. Daartoe slaan wij op en verwerken uw gegevens in de door ons gebruikte computersystemen. De gegevens die wij de door ons verwerkte gegevens omvatten alle gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de contractuele of precontractuele diensten en die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag of de uw aanvraag of het tussen ons gesloten contract.

Dit kunnen met name de volgende gegevens zijn:

 • Naam en adres
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens van het contract
 • Betalingsdetails.

De verwerking is beperkt tot de gegevens die nodig zijn om te antwoorden op vragen en/of om een tussen u en ons gesloten contract na te komen. en doelmatig. Persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is met het oog op het verlenen van de dienst of in het kader van de organisatie van ons bedrijf voor de financiële boekhouding en naleving van de wettelijke verplichtingen. In dat geval worden alleen die gegevens doorgegeven aan externe dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van noodzakelijk en opportuun voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het beheer van de financiële en passend zijn voor de uitvoering van het contract of voor de afwikkeling van de financiële boekhouding en de naleving van de wettelijke verplichtingen. De verwerking door ons wordt uitgevoerd in overeenstemming met uw instructies of in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Rechtsgrondslag: De verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede de overdracht aan derden geschiedt overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b) AVG en dient om het contract tussen u en ons na te komen. Wij geven alleen gegevens door aan derde derden alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, Art. 6 para. 1 lit. c) AVG of als er een legitiem belang is om dat te doen, Art. 6 para. 1 lit. f. AVG. Dit is de zaak, bijvoorbeeld als dat nodig is om onze vorderingen door te zetten. Schrapping: Uw gegevens worden gewist zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van contractuele of wettelijke zorgplichten. wettelijke zorgplichten, alsmede voor de afhandeling van eventuele garantie- en vergelijkbare verplichtingen. verplichtingen. De wettelijke bewaarplicht blijft hierdoor onaangetast.

Web hosting

Om onze online aanwezigheid te handhaven, maken wij gebruik van een internet service provider op wiens server de website wordt opgeslagen (hosting) en die onze website op het internet beschikbaar maakt. server waarop de website is opgeslagen (hosting) en die onze site op het Internet beschikbaar maakt. Daarbij verwerkt de internet service provider namens ons contactgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens, inventarisgegevens en metagegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, inventarisgegevens, alsmede metagegevens en communicatiegegevens. Naam en adres van de internetprovider: Github San Francisco US. De internet service provider is buiten de EU gevestigd. Het is gecertificeerd volgens het Privacy Shield-overeenkomst en biedt dus de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Rechtsgrondslag: De internetprovider verwerkt de voornoemde gegevens verwerkt de voornoemde gegevens namens ons, Art. 28 AVG. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de efficiënte en veilige verstrekking van onze Internetaanbod, Art. 6 lid 1 lit. f) AVG.

Indien u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, worden alleen de persoonlijke gegevens verzamelt alleen de persoonsgegevens die de door u gebruikte browser aan zijn server doorgeeft. browser naar zijn server zendt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • de datum en het tijdstip van toegang tot onze website
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Toegangsstatus (HTTP-status)
 • het volume van de overgedragen gegevens
 • de internet service provider van het toegangssysteem
 • het type browser dat u gebruikt en de versie ervan
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de website van waaruit u op onze website gekomen bent
 • de pagina's of subpagina's die u op onze website bezoekt.

De voornoemde gegevens worden als logbestanden opgeslagen op de servers van onze internetprovider. servers. Dit is nodig om de website te kunnen weergeven op het eindapparaat dat u gebruikt, en om op het eindapparaat dat u gebruikt, en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. In het voornoemde doeleinden ligt ons rechtmatig belang bij de gegevensverwerking. Rechtsgrondslag:De de gegevensverwerking geschiedt op grond van ons rechtmatig belang bij een efficiënte en veilige en veilige verstrekking van ons internetaanbod, Art. 6 par. 1 lit. f) AVG. AVG.Duur: De voornoemde gegevens voor het ter beschikking stellen van onze website worden voor een periode van 7 dagen bewaard en dan gewist.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden bestaande uit een reeks cijfers en letters. van cijfers en letters die zijn opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Cookies brengen geen virussen over en kunnen geen programma's uitvoeren. Eerder Zij dienen in de eerste plaats om informatie uit te wisselen tussen het eindapparaat dat u gebruikt en onze website, om en onze website, om ons internetaanbod voor u gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. doeltreffender. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke (transient) cookies en persistente cookies. koekjes. Onder tijdelijke cookies vallen met name sessiecookies. Deze slaan een sessie-ID, die gebruikt kan worden om verschillende verzoeken van uw browser aan dezelfde sessie toe te wijzen. zitting. Hierdoor kan onze website uw computer herkennen wanneer u naar onze website terugkeert. terug naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of uw browser afsluit. sluit uw browser. Persistente cookies worden automatisch gewist na een vooraf bepaalde periode, die kan kan variëren, afhankelijk van het koekje. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser op elk moment.

De cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereist dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een verandering van pagina. kunnen worden geïdentificeerd. Met name informatie over taalinstellingen of inloggegevens kunnen in deze cookies worden opgeslagen. log-in informatie kan in deze cookies worden opgeslagen.

Bovendien gebruiken wij ook cookies op onze website gebruiken ook cookies die een analyse van uw bezoek aan onze website mogelijk maken. Op Deze cookies kunnen informatie bevatten over ingevoerde zoektermen, de frequentie van pagina de frequentie van het bekijken van pagina's of het gebruik van websitefuncties. Deze koekjes ons in staat stellen na te gaan hoe vaak en op welke manier de website en de functies ervan worden gebruikt. functies worden gebruikt. Zij dienen dus om de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van onze internetaanwezigheid te verbeteren, met name de inhoud en de functies. website, in het bijzonder de inhoud en de functies. Dit stelt ons in staat om om ons aanbod voortdurend te optimaliseren. De op deze manier verzamelde gegevens worden door middel van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is het niet mogelijk de gegevens aan uw persoon toe te wijzen. De De gegevens worden niet opgeslagen samen met andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Ons legitiem belang bij de gegevensverwerking ligt in de bovengenoemde doeleinden. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f AVG.

Aangezien de cookies op uw computer worden opgeslagen, hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. U hebt de mogelijkheid om de beveiligingsinstellingen van uw browser te gebruiken om te bepalen browser om te bepalen of er überhaupt cookies worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld van meet af aan weigeren om cookies te aanvaarden cookies vanaf het begin accepteren of alleen op verzoek, of u kunt aangeven dat cookies worden verwijderd uw browser gesloten is. Als de cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het mogelijk dat Als de cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het misschien niet meer mogelijk om alle functies van de website in hun volle omvang te gebruiken.

Bewaartermijn / schrapping

Wij wissen of blokkeren uw persoonsgegevens zodra het doel van de opslag bereikt is of houdt op van toepassing te zijn. Verdere opslag zal alleen plaatsvinden als wij daartoe verplicht zijn door nationale of Europese regelgeving. Europese verordeningen. In dat geval zullen de gegevens geblokkeerd of gewist worden wanneer de geval, wanneer de door de respectieve verordeningen voorgeschreven bewaartermijn verstreken is, tenzij wij tenzij wij uw gegevens nodig hebben om een tussen ons gesloten contract na te komen of indien dit nodig is om dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Details van de contactmogelijkheden die wij bieden

Als u contact met ons opneemt via e-mail, sociale media, telefoon, fax, post, ons contactformulier of op een andere manier en ons daarbij persoonlijke gegevens te verstrekken zoals uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres of meer informatie over uzelf of uw verzoek verstrekt, zullen deze gegevens worden opgeslagen in onze uw verzoek, worden deze gegevens door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. verder verwerkt. Rechtsgrondslag:Als u uw vraag via onze contactformulier, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. Indien u uw vraag stelt in het kader van contractuele of precontractuele contractuele of precontractuele betrekkingen met ons, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens Art. 6 para. 1 lit. lit. b. AVG. Indien uw vraag niet onder een van de bovengenoemde categorieën valt, geldt het volgende ons legitiem belang bij de verwerking van uw gegevens is dat wij uw verzoek naar behoren en in uw belang kunnen beantwoorden, Art. uw verzoek naar behoren en in uw belang, Art. 6 Par. 1 lit. f AVG.Verwijdering:De persoonlijke gegevens de door ons verzamelde persoonsgegevens zullen worden gewist als zij niet langer nodig zijn. Wij herzien de noodzaak om de 2 jaar. U kunt ook op elk ogenblik herroepen.

Blog

U hebt de mogelijkheid om commentaar te geven op de berichten die wij via onze blog plaatsen. Aangezien wij aansprakelijk kan worden gesteld voor inhoud die in strijd is met de wet (beledigingen, lasterlijke kritiek, aanzetten tot het geweld, enz.) van uw commentaar, kunnen wij onder bepaalde omstandigheden zelf aansprakelijk gesteld worden, wij slaan uw IP-adres gedurende 7 dagen op om uw identiteit te kunnen vaststellen. identiteit. Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is Art. gegevens is Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Verwijdering: De verzamelde gegevens en gegevens die op deze manier door ons verzameld en doorgegeven worden, zullen na 14 dagen automatisch gewist worden. Preventie: U kunt het opslaan van het IP-adres voorkomen door geen indienende opmerkingen.

Disqus

Onze commentaarfunctie gebruikt de Disqus plug-in van Big Head Labs Inc, 301 Howard St, Floor 3 San Francisco, Californië- 94105, VS.

Disqus is een onlinedienst die een gecentraliseerd discussieplatform voor websites biedt. De dienst maakt integratie met Gravatar, Facebook, Twitter en andere sociale netwerken mogelijk. Als u commentaar geeft op een van onze berichten, wordt dat doorgestuurd naar de Disqus servers in de VS. VS. Als u een Disqus-account hebt, zullen al uw commentaren toegankelijk zijn via alle websites die Disqus gebruiken. toegankelijk via alle websites die Disqus gebruiken. Disqus staat u echter ook toe om de commentaarfunctie zonder als "gast" te registreren. U hebt de mogelijkheid om u in te schrijven bij accounts van de providers Facebook, Google en Twitter om de commentaarfunctie te kunnen gebruiken. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan de respectieve verstrekkers en door hen verwerkt. door hen verwerkt. Bovendien slaat Disqus ook het IP-adres en het e-mailadres van de commentator op en stuurt die naar ons door. stuurt deze aan ons door. Aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor inhoud die de wet overtreedt (beledigingen, lasterlijke kritiek, opruiing van het volk, verboden afbeelding van geweld, enz.) van uw opmerkingen, zullen wij aansprakelijkheid, slaan wij deze gegevens op om, indien nodig, uw identiteit te kunnen vaststellen. Rechtsgrondslag: Wij gebruiken Disqus omwille van ons rechtmatig belang bij een efficiënte belang bij een efficiënt, veilig en gebruiksvriendelijk commentaarbeheer, Art. 6 lid. commentaarbeheer, Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Schrapping: De schrapping van het Overgedragen gegevens kunnen rechtstreeks bij Facebook, Google en Twitter worden opgevraagd. De gegevens die aan ons worden doorgegeven door Disqus wordt na 14 dagen automatisch verwijderd.

Nieuwsbrief

Wij sturen regelmatig een nieuwsbrief om onze klanten en zakenpartners te informeren en belangstellenden over onze aanbiedingen en nieuws in verband daarmee. verwant nieuws. U hebt de mogelijkheid om u op onze website op onze nieuwsbrief te abonneren en ermee in te stemmen hem te ontvangen. en stemt ermee in om de nieuwsbrief te ontvangen wanneer u zich registreert. Als u zich inschrijft voor nieuwsbrief, is het verplicht uw e-mailadres op te geven. Wij slaan het e-mail adres op Wij slaan het e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Het verstrekken van verdere gegevens, zoals titel of naam, is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Zodra een Zodra u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een bevestigingse-mail op het e-mailadres dat u e-mailadres dat u bij uw registratie hebt opgegeven, volgens de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Deze e-mail bevat een link. Wanneer u op deze link klikt, bevestigt u dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. zou graag de nieuwsbrief ontvangen. Zo bent u er zeker van dat uw e-mailadres niet door een derde is misbruikt. misbruikt door een derde. Om dezelfde reden bewaren wij de datum en het tijdstip van de registratie, evenals de de datum en het tijdstip van registratie, evenals het IP-adres dat u op het ogenblik van de registratie werd toegewezen. Wij geven de voornoemde gegevens niet door niet aan derden door te geven. Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a AVG. Verwijdering: De verwijdering van het e-mail adres hetzij als u 1 maand na de verzending van de bevestigings-e-mail in de dubbele opt-in procedure nog niet op de bevestigingslink hebt geklikt de bevestigingslink of onmiddellijk nadat u zich hebt uitgeschreven van onze nieuwsbrief. hebben uitgeschreven. Herroeping: U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief op elk gewenst moment en kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. Wij bieden de volgende opties waarmee u de herroeping kunt aangeven:

 • via de contactgegevens in de opdruk van onze website

Verzending door transportdienstverlener

Wij hebben de volgende verzenddienstverlener opdracht gegeven om onze nieuwsbrief te verzenden: Mailchimp, De Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, VS. U kunt hun privacybeleid bekijken vindt u hier: https://mailchimp.com/en/legal/.Der Mailchimp is buiten de EU gevestigd. buiten de EU. Het is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt dus een garantie van garanderen dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van de verzenddienst kan uw gegevens verwerken in pseudoniem, d.w.z. zonder het aan een gebruiker toe te wijzen, om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld met het oog op diensten, b.v. voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische of voor statistische doeleinden. De leverancier van de verzendingsdienst heeft echter niet het recht om contact met u op te nemen om u zelf te schrijven of om uw gegevens aan derden door te geven. Rechtsgrondslag:De dienstverlener wordt gebruikt op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij de goede verzending van de van de nieuwsbrief overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f AVG en in het kader van een opdrachtverwerkingscontract overeenkomstig Art. 28 para. 3 p. 1 AVG.

Evaluatie van het gebruikersgedrag

Als u daarmee hebt ingestemd, evalueren wij uw gebruikersgedrag bij het verzenden van de nieuwsbrief. gedrag. Onze nieuwsbrief bevat trackingpixels en trackinglinks voor dit doel. Via deze kan zien of en wanneer u de nieuwsbrief hebt geopend en of en welke links u in de nieuwsbrief hebt aangeklikt. waarop u in de nieuwsbrief geklikt hebt. Doel: Wij evalueren de nieuwsbrief als hierboven beschreven, om een statistische evaluatie te kunnen maken van het succes of het falen van onze nieuwsbrief. om het succes of het falen van onze nieuwsbrief te kunnen meten. Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 Para. van uw gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a AVG. Preventie: U kunt uw kunt u op elk moment toestemming geven om de nieuwsbrief te ontvangen, door gebruik te maken van de hierboven aangegeven opties. herroepen. Verwijdering: Wij verwijderen uw gegevens na herroeping.

Uw rechten onder de GDPR

Overeenkomstig de GDPR hebt u de volgende rechten, die u te allen tijde kunt uitoefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke die in U kunt deze rechten te allen tijde doen gelden bij de verantwoordelijke voor de verwerking die in punt 1 van deze gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd:

 • Recht op informatie: Overeenkomstig Art. 15 AVG kunt u om bevestiging vragen van of en welke van uw persoonsgegevens wij verwerken. Bovendien kunt u gratis informatie krijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of de wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep en de evenals de herkomst van uw gegevens, als die niet door ons verzameld zijn. Bovendien recht op informatie over de vraag of uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, hebt u het recht om recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen in verband met de overdracht. ontvangen.
 • Recht op rectificatie: Overeenkomstig Art. 16 AVG kunt u om correctie vragen van of onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en op u betrekking hebben, aan te vullen. persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en op u betrekking hebben.
 • Recht op wissing: Overeenkomstig Art. 17 AVG heeft u het recht te vragen om de wissing uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, voor zover wij die niet hoeven te verwerken voor de volgende doeleinden:. niet vereist voor de volgende doeleinden:
  • om een wettelijke verplichting na te komen,
  • om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen,
  • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, of
  • op grond van de in artikel 17, lid 3, onder c) en d), AVG bedoelde gevallen van openbaar belang. rente.
 • Recht op beperking: Overeenkomstig Art. 18 AVG, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren. om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,
  • de verwerking van uw gegevens is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de gegevens eisen,
  • wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt de gegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. heb nodig
  • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens overeenkomstig Art. 21 AVG, maar het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen die ons rechtvaardigen uw gegevens te blijven verwerken uw rechten wegen zwaarder dan de legitieme redenen die ons het recht geven om ondanks uw bezwaar door te gaan met de verwerking.
 • Recht op informatie: Wanneer u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn meegedeeld. wissen of beperken van de verwerking van de gegevens waarom u hebt verzocht, tenzij wij of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. onevenredige inspanning. U hebt het recht om door ons over deze ontvangers geïnformeerd te worden. door ons op de hoogte gebracht worden van deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Overeenkomstig Art. 20 AVG kunt u verzoeken dat ons de persoonsgegevens over u, die u ons in een gestructureerde gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, of om te verzoeken dat het naar een ander naar een andere regelaar.
 • Recht om een klacht in te dienen: Volgens Art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daartoe kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke uw gewone verblijfplaats, uw arbeidsplaats of onze maatschappelijke zetel.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig Art. 7 (3) AVG hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken. verwerking van uw gegevens te allen tijde. De door u uitgesproken herroeping verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die tot de herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk ogenblik, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op basis van een belangenafweging geschiedt. (Art. 6 para. 1 lit. f AVG). Dit is met name het geval indien de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. Als u gebruik maakt van Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, geef dan de redenen aan. Wij zullen dan niet langer uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij u kunnen bewijzen dat er dwingende dat dwingende beschermingswaardige redenen voor de gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw belangen en rechten. zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

Ongeacht het bovenstaande hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclame en gegevensanalyse.

Stuur uw bezwaar naar het hierboven vermelde contactadres van de verantwoordelijke persoon.

Vimeo

Wij gebruiken op deze website onderdelen van Vimeo, een dienst van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS. Street, New York 10011, VS.

Vimeo is een videoportaal waar gebruikers gratis video's kunnen bekijken. Vimeo biedt websitebeheerders de mogelijkheid om video's op hun eigen website in te sluiten. Voor dit doel Vimeo geeft een code snippet die de video in een zogenaamd inline frame weergeeft. Nadat een pagina of subpagina van onze website is opgeroepen waarop zo'n embedding heeft plaatsgevonden, zal de video het insluiten heeft plaatsgevonden, zal de door u gebruikte internetbrowser gevraagd worden om videocomponenten van de ingesloten video of clip downloaden. Dit proces vereist dat Vimeo het aan u toegewezen IP-adres uitleest; anders zou Vimeo de video niet naar uw de video naar uw browser. Vimeo kan herkennen dat u een van onze pagina's hebt bezocht waarop wij een Vimeo video hebben ingesloten. Vimeo kan herkennen dat u een van onze pagina's hebt bezocht waarop wij een Vimeo video hebben ingesloten, als u bij Vimeo bent ingelogd. Deze Er wordt informatie doorgegeven aan Vimeo, zelfs als u niet op de Vimeo video klikt. Vimeo verzamelt deze informatie en associeert ze met uw Vimeo-account. Doel: De gebruik van de Vimeo-onderdelen op onze website dienen om u video's en clips van de Vimeo website op onze website met het oog op weergave en interactie. verstrekken. Rechtsgrondslag:Wij gebruiken Vimeo op basis van onze rechtmatig belang bij de optimalisering en vormgeving van ons online-aanbod, Art. 6 Paragraaf 1 lit. f AVG. Preventie: U kunt deze gegevensoverdracht op elk moment voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account. kunt u deze gegevensoverdracht op elk moment voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Informatie over de derde-partij leverancier:

Onze online aanwezigheid op sociale netwerken

Wij zijn online aanwezig op de hieronder vermelde sociale netwerken. Als u een bezoek brengt aan een van deze sites, worden uw gebruiksgegevens verzameld en verwerkt door de respectieve provider. verwerkt. In de regel gebeurt dat door cookies die worden opgeslagen op het eindtoestel dat u gebruikt. apparaat dat u gebruikt. Voor de term "cookie", zie hierboven onder de overeenkomstige rubriek. Met de uw gebruiksgedrag en interesses worden opgeslagen en er worden overeenkomstige gebruiksprofielen aangemaakt. gebruikersprofielen worden aangemaakt. In de gebruiksprofielen kunnen de gegevens ook worden opgeslagen onafhankelijk van het toestel dat u apparaat dat u gebruikt. Dit is vooral het geval als u lid bent van en ingelogd bent in het respectieve platform en er op ingelogd zijn.

De verzamelde gegevens worden over het algemeen door de aanbieder gebruikt voor reclame en marktonderzoek. door gebruiksprofielen te maken van uw gebruiksgedrag. Deze kunnen op hun beurt worden gebruikt door de aanbieders om u op interesses gebaseerde reclame te spelen. U kunt bezwaar maken tegen de U hebt een herroepingsrecht tegen het aanmaken van gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, moet u neem dan contact op met de betreffende leverancier. Als u een account hebt bij de provider, kunnen uw gebruiksgegevens daaraan gekoppeld worden. kunnen uw gebruiksgegevens daaraan gekoppeld worden. Om een dergelijke koppeling van uw gegevens te voorkomen, kunt u logt u uit bij de dienst van de provider voordat u onze site bezoekt.

Het doel waarvoor en de mate waarin gegevens door de verstrekker worden verzameld, zijn te vinden in het gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders, die hieronder worden gegeven. Wijzelf Wij hebben geen invloed op welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens door de aanbieder worden gebruikt. Indien u gedetailleerde informatie wenst te vragen of uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen Indien u informatie wenst te vragen of uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen, kunt u dat het best doen bij de respectieve providers zelf, aangezien alleen de respectieve providers toegang hebben tot uw gegevens.

Wij willen u erop wijzen dat uw gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden doorgegeven en verwerkt. kan buiten de Europese Unie worden overgebracht en verwerkt. In dat geval bestaat het risico dat de handhaving van uw gegevens kan de handhaving van uw rechten inzake gegevensbescherming moeilijker worden. De VS-aanbieders die gecertificeerd zijn volgens de Privacy Shield hebben toegezegd de EU-normen inzake gegevensbescherming te zullen naleven. gegevensbeschermingsnormen. U kunt informatie vinden over de vraag of de aanbieder in kwestie zo'n certificaat heeft U vindt informatie over de hieronder vermelde aanbieders.

Rechtsgrondslag: Indien u om toestemming voor gegevensverwerking bent gevraagd door een van de volgende aanbieders Indien u door een van de bovengenoemde aanbieders om toestemming voor gegevensverwerking bent gevraagd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. a AVG. Art. 6 para. 1 lit. a AVG. Anders is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op onze rechtmatige belangen om contact met u op te nemen en met u te communiceren, Art. 6 Abs. 1 lit. f. AVG.voorkomen: Voor de respectieve opt-out opties, gelieve de informatie van de hieronder gelinkte aanbieders te raadplegen. leverancier.

Wij zijn online aanwezig op de volgende sociale netwerken:

Twitter

Twitter is een dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 - VS

Maatschappelijke zetel in de EU: Twitter Inc., 26 Fernian St, Dublin - Ierland

Instagram

Instagram is een dienst van Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025 - VS

XING

XING is een Diesnt van XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg - Duitsland

LinkedIn

LinkedIn is een dienst van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 -. VS

Maatschappelijke zetel in de EU: LinkedIn, Hofstatt 4th Floor, Sendlinger Str. 12, 80331 München - Duitsland

Facebook

Facebook is een dienst van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 - VS.

Maatschappelijke zetel in de EU: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 -. Ierland

Google Analytics

Wij gebruiken "Google Analytics" op onze website, een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de bezoekersstroom van onze website te registreren en statistisch te evalueren, gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics verzamelt onder andere gegevens over de internetsite u op onze website bent gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website u hebt bezocht of hoe vaak welke subpagina's van de website u hebt geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is geweest sub-pagina werd bekeken en welke interacties u hebt uitgevoerd. Om te verzamelen en gegevens, plaatst Google Analytics een cookie op het eindapparaat dat u gebruikt (zie hierboven onder de rubriek "cookies"). (zie de term hierboven onder de rubriek Cookies). Wij gebruiken de functie AnonymizeIP om AnonymizeIP-functie om uw IP-adres te anonimiseren, zodat het ingekort wordt en niet meer aan uw website kan niet meer aan uw bezoek worden toegewezen. Verder toegezonden informatie wordt niet toegewezen aan de geanonimiseerde IP-adres of daaraan gekoppeld door Google. De informatie die op deze manier gegenereerd wordt zal worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google maakt deze persoonlijke Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven. Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Bijgevolg heeft Google het recht en om de namens ons verkregen informatie te evalueren en om voor ons statistische rapporten op te stellen over het soort en en om statistische rapporten voor ons op te stellen over het soort en de omvang van het gebruik van de website. Deze statistieken stellen ons in staat onze onze diensten te verbeteren, een kosten-batenanalyse van onze Internet marketing uit te voeren en onze om onze website interessanter en gebruiksvriendelijker te maken voor u als gebruiker.Rechtsgrondslag: Wij gebruiken Google Analytics gebruiken op grond van ons rechtmatig belang om te analyseren, te optimaliseren en optimalisering en de economische werking van ons online-aanbod, Art. 6 par. 1 lit. f AVG. Schrapping: De gegevens die op deze manier door ons verzameld en doorgegeven worden, zullen na 26 maanden automatisch gewist worden. Preventie: U kunt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door de optie cookies door de door Google aangeboden browser add-on te downloaden en te installeren. Deze is verkrijgbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Het is echter mogelijk dat u dan niet meer alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. website ten volle te benutten. U kunt ook voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door het instellen van een zogenaamde opt-out-cookie, waardoor uw gegevens in de toekomst niet meer op onze website verzameld kunnen worden. verzameld op onze website in de toekomst. Om dit te doen, klikt u op de volgende <link>. Bovendien u hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door dit in uw browser in te stellen. browser. U kunt reeds geplaatste cookies op elk moment verwijderen.

Informatie over de derde-partij leverancier:

Maatschappelijke zetel binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Google AdWords

Wij gebruiken "Google AdWords" op onze website, een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdWords is een dienst voor de weergave van internetreclame in de vorm van advertenties. De advertenties worden weergegeven als zoekresultaten in de resultaten van de zoekmachine of in het advertentienetwerk van Google. Via Google AdWords specificeren wij bepaalde trefwoorden. Onze advertenties worden dan getoond door Google toont dan onze advertenties in de resultaten van de zoekmachine wanneer u een zoekresultaat oproept met de Google een zoekresultaat op te halen dat met het trefwoord te maken heeft. In het display-netwerk de advertentie zal op verwante pagina's worden getoond. Als u op één van de advertenties klikt wordt u doorverwezen naar de website waarvoor wij reclame maken. Google AdWords stelt een cookie in zet een cookie (zie de term hierboven onder de rubriek Cookies). Hierdoor kunnen zowel Google ons of u via onze advertentie op onze site terecht bent gekomen en of u verder nog iets gedaan hebt hier verdere acties hebben ondernomen, zoals iets gekocht hebben, een contactformulier gebruikt hebben of ons gebeld hebben. contactformulier of belde ons. Daartoe registreert het cookie de pagina's de pagina's die u bezoekt, met inbegrip van uw IP-adres, en doorgestuurd naar de servers van Google in de VS (conversietracking). (conversietracking). Google evalueert deze gegevens om een rapport op te stellen met statistische statistische uitspraken over het aantal bezoekers dat de reclame heeft gegenereerd en over het succes van de reclamemaatregel. succes van de reclamemaatregel. De verslagen zullen onder meer het totale aantal gebruikers bevatten die via onze advertenties naar onze website pagina verwezen. Bovendien bevatten de verslagen de eindtoestellen en browsers van de gebruikers, de locaties waar de gebruikers waren waar de gebruikers zich bevonden, op welke tijdstippen op de advertentie werd geklikt. In de verslagen wordt echter niet informatie die gebruikt zou kunnen worden om u als gebruiker van onze site persoonlijk te identificeren. geïdentificeerd als een gebruiker van onze site. Doel: De advertenties stellen ons in staat om rechtstreekse stromen van bezoekers naar onze pagina's. De statistische analyses en rapporten die door Google worden gegenereerd, stellen ons in staat om rapporten die door Google worden gegenereerd stellen ons in staat onze advertenties te optimaliseren. Rechtsgrondslag: Wij Google AdWords op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de analyse, optimalisatie en economische de economische exploitatie van ons online-aanbod, Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Preventie: U kunt voorkomen dat er cookies worden geplaatst door uw browser daartoe in te stellen. dit in uw browser in te stellen. Reeds geplaatste cookies kunnen in uw browser worden gewist. Bovendien hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van op rente gebaseerde reclame door de volgende link op te roepen en de overeenkomstige optie te kiezen. De volgende link oproepen en de overeenkomstige opties handmatig deactiveren http://www.google.com/ads/preferences.

Informatie over de derde-partij leverancier:

Maatschappelijke zetel binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel, Custom Audiences en Facebook Conversion functie op onze website. van Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS.

Facebook Pixel is een analyse-instrument waarmee wij de doeltreffendheid kunnen evalueren van de advertenties die wij (zogenaamde "Facebook-advertenties") die wij op Facebook plaatsen. Het stelt ons in staat doelgroepen voor onze doelgroepen voor onze advertenties. Dit stelt ons in staat om onze Facebook Ads alleen aan die Facebook Facebook-gebruikers die eerder een van onze websites hebben bezocht. Bovendien kunnen wij Facebook Pixel om bij te houden of u naar onze website bent doorverwezen nadat u op een van onze u bent doorverwezen naar onze website. Dit stelt ons in staat u reclame te spelen advertenties die op uw interesses zijn afgestemd. Daartoe hebben wij een Facebook op onze website. Dit is een klein grafiekje dat een logbestandregistratie en logbestandanalyse. Wanneer u onze website bezoekt wordt een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Volgens onze kennis Facebook ontvangt de informatie welke pagina van onze website u hebt bezocht of op welke van onze Facebook-advertenties u hebt geklikt. op welke van onze Facebook-advertenties u geklikt hebt. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook Facebook kan uw bezoek aan onze website of het klikken op onze Facebook-advertenties aan uw Facebook-account toewijzen. Facebook account. Bovendien is het niet uit te sluiten dat Facebook uw IP-adres en andere en andere identificerende kenmerken, zelfs als u niet bij Facebook bent ingelogd. ingelogd. Details over hoe de Facebook pixel werkt, kunt u hier lezen: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid, de kwaliteit of de opslagduur van de verzonden gegevens. Facebook kan uw gegevens doorgeven aan derden. Facebook is een deelnemer aan het Privacy Shield Overeenkomst en is gecertificeerd om gegevens te verwerken in overeenstemming met de Europese normen. Doel: Wij gebruiken Facebook Pixel om u reclame te tonen die voor u interessant is en om onze website aantrekkelijker te maken. en om onze website aantrekkelijker te maken. Rechtsgrondslag: Wij Facebook Pixel gebruiken op grond van ons rechtmatig belang om de website te analyseren, te optimaliseren en optimalisering en economische exploitatie van ons online-aanbod, Art. 6 par. 1 lit. f AVG. Preventie: U kunt Facebook Custom Audiences deactiveren door in te loggen op uw in te loggen op uw Facebook-account en dit in te stellen onder de volgende link https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ deactiveren . Bovendien kunt u het gebruik van cookies, die gebruikt worden voor bereikmeting en reclamedoeleinden, verhinderen via de het Network Advertising Initiative aanbod, dat u hier kunt openen http://optout.networkadvertising.org/ of hier http://www.aboutads.info/choices respectievelijk.

Informatie over de derde-partij leverancier:
Maatschappelijke zetel binnen de EU: Facebook Ireland Ltd, 4. Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek. technologie om te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en werd bijgewerkt in november 2018. wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen. aangepast.

Dit privacybeleid is tot stand gekomen met de hulp van SOS Recht gemaakt. SOS Recht is een dienst van MMR Müller Rößner Rechtsanwälte Partnerschaft met zetel te Berlijn.